شمعی فروزان

دنیای امروز، قانون جنگل از نوع مدرن بر آن حاکم است. آن‌کس که مقتدر‌تر است، بی‌احترام به اصالت و هویت ملت‌ها، وحشیانه به هجمه‌ی فرهنگی روی آورده و افکارش را قالب می‌کند. تعجب نکنید اگر به شما بگویم طرز فکر گلادیاتوری بر جامعه‌ی رزمی امروز ما حاکم است. رویداد‌های رسمی و غیر رسمی که تحت عناوین موجه، رزمی‌کاران را مثل بردگان گلادیاتوری، به مصاف یکدیگر برده و جولان‌گاهی برای سرمایه‌پرستان فراهم می‌کنند. این جریان‌ها ما را به کجا می‌برند؟ به سمت تمدن متعالی انسانی یا عقب‌گردی به توحش گلادیاتوری است؟!
ما باور داریم که رزمی چیزی فراتر از مدال و مقام و رویداد‌های متعدد است. هنرهای رزمی به پشتوانه اندیشه‌ای مترقی، در خدمت تمدن بشری قرار خواهد گرفت. ما این باور را با تأمل به هنر‌های رزمی از زاویه‌ای متفاوت گسترش می‌دهیم... برای رزمندگان پهلوان صفت... آن‌هایی که در گسترش اخلاق و اصول جوانمردی، به روشی مؤثر عمل می‌کنند.
شمعی روشن هرچقدر فروزان باشد، باز بیش از یک شمع نیست، اما قادر است هزاران شمع خفته را بیدار کند. که همان‌گاه جامعه فروزان می‌شود.


شمعی روشن باش و هزاران شمع خفته را بیدار کن.