طریقت رزم‌آوری

برای مشاهده مستند به ادامه مطلب مراجعه کنید

دریافت

نویسنده متن: مهدی سلیمی

قسمت دوم (تأملی در رقابت 1)

قسمت سوم(تأملی در رقابت2)