نویسنده: مهدی سلیمی

اصل هماهنگی در تمرین را در نظر داشته باشید

راهکار ششم برای پیشرفت در هنر رزمی آی‌کی‌دو

اوکه‌ی گردن‌کلفت، با سرعت به استادش حمله می‌کرد و با قدرت او را می‌گرفت. اما استاد خبره بود و او را پرتاب می‌کرد. هر حمله‌ی مقتدرانه به یک پرتاب هنرمندانه ختم می‌شد. یکی آن لحظه با صدای بلند گفت: «مـــاشـّــالا عجب اوکـه‌ی خوبی...» و  اوکه بیچاره با گردن به زمین خورد و تا پنج دقیقه از درد، سرش را گرفته بود. همه ترسیدیم نکند گردنش آسیب جدی دیده باشد! ولی خدا را شکر! سالم ماند.

شاید در آی‌کی‌دو در رده‌های پایین‌تر با اوکه هماهنگ می‌شویم تا او تکنیک را بیاموزد اما در رده‌های بالاتر، بیشتر برای خودمان هماهنگ می‌شویم. برای فرار از آسیب. در برابر یک آی‌کی‌دوکار حرفه‌ای هر چقدر با قدرت و استقامت بیشتری حمله کنیم، با یک نفوذِ غیر مترقبه، مقاومتمان را شکسته و از جایی ما را زمین می‌زند که فکرش را نمی‌کنیم. برای همین هنگامی که اوکة استادی حرفه‌ای می‌شویم و از ما می‌خواهد تا او را سفت و محکم بگیریم، معمولا با احتیاط این کار را انجام می‌دهیم و لحظه‌ی فن، فورا [از ترس جان] تسلیم شده و با فنِ او هماهنگ می‌شویم تا آسیب نبینیم. اما هماهنگی برای یادگیری یا فرار از آسیب تمام ماجرا نیست. آی‌کی‌دو یعنی روش هماهنگی با نیرو [انرژی کی] و این مورد در تمام روحِ تمرینات آی‌کی‌دو جاری‌ست. آی‌کی‌دو یعنی غلبه بر حریف اما نه با تصادم انرژی (زور تو زور!) بلکه با تصاحب انرژی حریف علیه خودش و این مهارتی فوق‌العاده‌ست. راه رسیدن به این مهارت همان تمرینات بر محوریت هماهنگی است. اگر دوست دارید این مهارت را محک بزنید یک معیار وجود دارد: هر چقدر مهارتِ «آی‌کی» افزایش یابد، اعمالِ زور کمتر می‌شود. آن‌هایی که در آی‌کی‌دو (یا هر دفاع‌شخصی دیگری) با زور بر حریف غلبه می‌کنند، فاقد این مهارت‌اند. در واقع آن‌ها نقص‌های تکنیکی‌شان را با زور جبران می‌کنند. هر چقدر مهارت افزایش یابد، نیازِ به اعمالِ زور (تصادم انرژی) کمتر می‌شود. آی‌کی‌دوکاران خبره، با نیروی حریف مقابله نمی‌کنند (تصادم انرژی)؛ بلکه با آن هماهنگ می‌شوند و بر او به صورتی تکنیکی غلبه می‌کنند. پس با در نظر داشتن نکته‌های فوق، اصل هماهنگی در تمرین را در نظر داشته باشید و تمرینات را ادامه دهید تا ان‌شاءالله در آینده با بهبود مستمر به آن مهارت فوق‌العاده برسید.

راهکار هفتم:

راهکار هفتم پیشرفت در هنر رزمی آی‌کی‌دو