نویسنده: مهدی سلیمی

حفظ ریتم تنفس را در هنگام تمرین ملکه خود قرار دهید

راهکار پنجم پیشرفت در هنر رزمی آیکیدو

استاد گکو هما در کتاب خود (آی‌کی‌دو برای زندگی) آورده است که سه مورد مهم در تمرین بایستی هماهنگ با یکدیگر باشند: ذهن ، جسم و تنفس.

آیکیدو-گکو هما

آی‌کی‌دو، مهارت است. مثل رانندگی. راننده‌های مبتدی تمرکزشان یکدست نیست. وقتی که می‌خواهند ماشین را حرکت دهند به پدال و دنده زیاد نگاه می‌اندازند. در این لحظه آن‌ها (خصوصا اگر راننده مرد باشد) قادر نیستند منظم صحبت کنند چون مهارتِ رانندگی در آن‌ها ملکه نشده است. ولی رانندگان با تجربه، با تمرکز کامل بر کلیت جاده (بدون نگاه به پدال و دنده) به راحتی حرکت می‌کنند و در این حین راحت از پس یک مکالمه‌ی تلفنی هم بر می‌آیند. آی‌کی‌دوکاران مبتدی نیز تمرکزشان یکدست نیست. آن‌ها وسط تکنیک، به جزء جزء بدن حریف (مثل دست و پا) نگاه می‌اندازند و در این لحظه قادر نیستند منظم، تنفس کنند. چون مهارتِ آی‌کی‌ در آن‌ها ملکه نشده است. ولی آی‌کی‌دو کاران با تجربه، با تمرکز کامل بر کلیت انرژی حریف (نه فقط بدن او) راحت تکنیک می‌زنند. ملکه و تسلط بر تکنیک‌هایشان را می‌توان در ریتم منظم تنفسشان مشاهده کرد.

حتی اگر مبتدی هستید سعی کنید ریتم تنفستان را در هنگامه تمرین منظم نگه داشته و این مورد را ملکه ذهنتان قرار بدهید. چرا که حفظ ریتم تنفس در شرایط سختِ تمرین، علاوه بر تقویت نیروی درون و رساندن اکسیژن بیشتر به مغز، خود نوعی تمرین برای تسلط بر تکنیک‌هاست. هنرجویی که جریان تنفسش در تمرین منظم نیست (یعنی قطع و وصل می‌شود) در واقع تسلط کاملی بر تکنیک‌ها ندارد. حفظ جریان تنفس شاید در ابتدا سخت باشد اما به مرور ملکه ذهنتان می‌شود و تسلطتان را بالا می‌برد.

راهکار ششم:

راهکار ششم برای پیشرفت در هنر رزمی آی‌کی‌دو