نویسنده: مهدی سلیمی

راهکار دوم: عمل‌گرا باشید و از اشتباه زدن نترسید

راهکار دوم پیشرفت در آیکیدو

برخی مربیان معتقدند که اگر تکنیکی غلط در ذهنِ هنرجو جا افتاد دیگر تغییرش دشوار و به سختی جبران خواهد شد. البته درست است. اگر تکنیکی غلط در ذهن بعضی هنرجویان جا افتاد به سختی با تکنیک درست جبران خواهد شد. انگار آن‌ها روی همان یک تکنیک چنگ زده و دل کندن از آن برایشان سخت است! ولی اگر کمی ذهنیت خود را نسبت به این موضوع تغییر دهند این مشکل ذره ذره حل خواهد شد. چطور؟ دنیای علم (Science) دنیایی داینامیک و رو به رشد است. دانشمندان تجربی که پیرو آخرین دستاورد‌ها و نظریات علمی هستند؛ زمانی که با آزمون و خطای عملی به نظریات جدید و جایگزین برسند، همه آن‌ها، عقاید قدیمی را کنار می‌گذارند و کسی نمی‌گوید این تغییر عقیده به سختی جبران خواهد شد! بلکه از آن به عنوانِ بهبودِ مستمر و رشد (Progress) در علم یاد می‌کنند و علوم این‌گونه پیشرفت کرده‌اند. یادگیریِ آی‌کی‌دو مثل علوم تجربی، یک سیر مستمر و رو به رشد دارد. چون آی‌کی‌دو مهارتی‌ست که آن را با آزمون و خطای عملی می‌آموزیم. اگر تکنیکی به صورتی غلط جا افتاد، با افزایش رده و تجربه، اشتباهات اصلاح خواهند شد. اگر هنرجو باشیم، از اشتباه زدن نترسیم و روی یک مدل تکنیک چنگ نزنیم. با عملگرایی و تمرینِ مستمر، به دنبال بهبود مستمر باشیم. اگر مربی باشیم، باید علاوه بر تذکر این نکته‌ها در حین تمرین (که بسیار مهم و ضروری‌ست)، فضای تمرینی برای هنرجویان ایجاد کنیم تا در یک فرایندِ آزمون و خطای عملی، مستمرا در حال بهبود مهارت‌های خود باشند.

راهکار سوم:

10 راهکار پیشرفت در آیکیدو