چه فرقی بین این دو موجود (در هر عکس) می‌بینید؟ (به ادامه مطلب مراجعه کنید)

 

طنز رزمیطنز رزمیطنز رزمی